תג: באוזני

תרבות
לא הפסיקה לבכות

לא הפסיקה לבכות": הווידוי הסוער של רוזאן באוזני הרב שלה

ם ברשת האינטרנט מכוונים לחזור על טקסטים מוגדרים מראש לפי הנדרש. וזה הופך אותנו למחוללי...

varient
varient
varient